Jak zostać instruktorem nauki jazdy kat. A lub B? Podstawą jest solidne przygotowanie merytoryczne i praktyczne. Dlatego w Trafficu wykładają wyłącznie najlepsi praktycy i szkoleniowcy. Kurs instruktorski obejmuje 130 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych, zajęcia na płycie poślizgowej w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy oraz 84 godziny praktyk. Dzięki praktycznemu podejściu do kursu, na naszych zajęciach trudno się nudzić. Omawiane zagadnienia często wzbudzają dyskusję prowadzącą do rozwiania wątpliwości. Kurs na instruktora nauki jazdy w Tychach prowadzimy od początku 2018 roku, a dobra organizacja i solidne przygotowanie zbierają pozytywne opinie wśród przyszłych szkoleniowców.

 • Wymagania
 • Termin i cena
 • Dodatkowe koszty
 • Wymagane dokumenty

Warunki niezbędne do rozpoczęcia kursu:

 • prawo jazdy kat. A lub B – minimum 2 lata,
 • niekaralność,
 • pozytywne przejście badań lekarskich i psychotechnicznych.

Dodatkowym, a być może najważniejszym, wymogiem jest gotowość do podjęcia pracy z ludźmi o zróżnicowanych charakterach i predyspozycjach. Ważne są również: opanowanie, odporność na stres, sumienność i pozytywne nastawienie do życia.

Najbliższa edycja: wrzesień 2019

Czas trwania: ok. 2,5 miesiąca.

Cena kursu: 3500 zł (Możliwa płatność w 3 ratach: 1500, 1000, 1000).

Dodatkowe koszty:

 • badania lekarskie (ok. 350 zł)
 • przed egzaminem: zaświadczenie o niekaralności, zdjęcie
 • koszt egzaminu (teoria: 50 zł, wykład: 50 zł, praktyka 240 zł).

Wymagane dokumenty przed rozpoczęciem kursu:

 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (Dz. U. 2011.30.151 – art. 34 ust.1)
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (Dz. U. 2011.30.151 – art. 82 ust. 2 pkt 1)